Frostskyddskabel

Frostskydd

Skydda dina VA-ledningar mot frost

Tack vare vår originalprodukt LPS och frostskyddskabel blev det möjligt att låta VA-ledningarna följa topografin utan att vara bundna till ett självfall.

pumpa avloppsvatten

SKT:s företagsresa tar fart i början av 70-talet – då introducerar vi tryckavloppssystemet LPS i Skandinavien. Tack vare vår originalprodukt LPS och frostskyddskabel blev det möjligt att låta VA-ledningarna följa topografin utan att vara bundna till ett självfall. Fördelarna blev betydligt mindre kostnader för schakt- och sprängningsarbete, eftersom ledningarna nu kunde läggas grunt i marken. 

Att avloppsvattnet kan frysa under vinterperioden om det ligger ovan frostfritt djup är något som måste ta i beaktande när avloppet läggs. Skandinavisk Kommunalteknik AB tog därför tillsammans med svenska och norska byggforskare, svenska kommuner och materialleverantörer fram en teknik för grunt förlagda ledningar. Denna hållbara och långsiktiga VA-lösning kallas “lätt kommunalteknik”.

Isolerlåda för minimalt schakt

Hur väljer man rätt frostskydd? Det finns många faktorer som spelar in: jordart, klimatzon, tillskottsvärme, förekomst av snö och estetiska aspekter. Sedan får vi inte glömma kostnadsbilden, som i hög grad avgörs av mängden schakt och berg. Man vill helst åstadkomma ett minimalt schakt. Därför är LPS-frostskyddssystem baserad på förläggning i en ”sluten” isolerlåda med en frostskyddskabel. På så vis gör man sig oberoende av svårförutsägbar tillskottsvärme från mark och ledningar.

Isoleringen är extruderad cellplast – den drar inte åt sig vatten med tiden. Lådan är fylld med sand kring ledningarna och frostskyddskabeln för att ackumulera värmen från dessa. Vid ett normalt flöde i VA-ledningarna tillförs tillräcklig tillskottsvärme för att hålla lådan frostfri.

Frostskyddskabel

Frostskyddskabel

Hur fungerar frostskyddskabeln? Om flödet, d.v.s. tillskottsvärmen, uteblir under en längre tid säkras tillskottsvärmen av en smart frostskyddskabel. Denna frostskyddskabel styrs lämpligast genom ett tidur eller termostat. För att bestämma vilken effekt som ska tillföras för att frostskydda en ledning måste faktorer såsom rörets totallängd, diameter, isolering, material, geografisk placering etc. tas i beaktning.

På tomtmark bör frostskyddskabeln i regel matas och styras från fastigheten. För ledningar i LPS-isolerlåda har vi en lämplig kabel som finns i ett stort antal färdiga längder upp till 120 meter. Frostskyddskabeln har normalt effekten 10W/m och termostatstyrs för att optimera energiförbrukningen då behovet endast är 3W/m.

Skydda dina VA-ledningar mot frost

  • Komplett tryckavloppssystem med standardisolerlådor, frostskyddskablar och styrsystem.
  • Både för huvudledningar och ledningar i fastigheten.
  • Vid behov hjälper vi er även med andra dimensioner och frostskydd av självfallsledningar.
  • Elförbrukning är endast 3W/m
Frostskydd

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt