Tryckavlopp till

Sörmland Vatten

Kommunalt vatten och avlopp

Sörmland Vatten

  • Utbildade entreprenörer
  • Säker driftsättning av Sörmland Vatten
  • Låg energikostnad
  • Bokade fastighetsbesök för genomgång
  • Inget årligt underhåll
  • Driftsäkra system
  • Sörmland vatten kontaktas vid driftstörning
  • Spola rätt är lätt

Tryckavlopp

Omvandlingsområden

Vi har samlat information till er som ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp genom Sörmlands vatten. Nedan kan ni hitta entreprenörer som har genomgått utbildning hos oss på Skandinavisk kommunalteknik AB

Utbildad entreprenör av SKT

GWAB / STS

Landsvägsgatan 82
642 60 Malmköping
Tel: 0157-123 30
Hemsida

Fredrikshalls gård

Christian Uggla
Fredrikshall
649 91 Sparreholm
Mail: cu@christianuggla.se
Tel: 070-5531051

PP Byggnadsentreprenör i Mälardalen AB

Häljesta 2
731 92 Köping
Mail: ppentreprenad@hotmail.com
Tel: 070 2795 161

PELTAB AB

Hissjö Nygården
641 96 Katrineholm
Mail: peltab@hotmail
Tel: 073-366 46 28
Hemsida

Bengts Entreprenad i Valla AB

Parkgatan 29
641 61 Valla
Tel: 070 749 06 11
Mail: Kontakt formulär
Hemsida

Bygg & Schakt

Ljungvägen 22
641 39 Katrineholm
Tel: 0708 303 444
Mail: Info@byggschakt.se
Hemsida 

Malma EL

Hyltingevägen 11
642 60 Malmköping
Tel: 0157-204 40
Mail: info@malmael.se
Hemsida

RC Gräv & Bygg

Odins väg 3
641 37 Katrineholm
Tel: 076 140 95 85
Mail: info@rcgrav.se
Hemsida

Mulders Maskinstation

Marsjö Skola
643 94 Vingåker
Tel: 0151-20038
Mail: muldersmaskiner@gmail.com
Hemsida

Tottes bygg & schakt i Eskilstuna

Edeby Lillgård
635 05 Eskilstuna
Tel: 070 249 9870
Mail: info@tottesbygg.se
Hemsida

Dunkers EL

Bråhovda Frälsegården
642 96 Malmköping
Tel: 0702-114 523
Mail: info@dunkersel.se
Hemsida

Åkersnäs gräv & lantbruk AB

Åkersnäs
642 96  Malmköping
Tel: 0157-201 32
Mail: akersnas@telia.com
Hemsida

Mählqvist rör Flen

Vassmogatan 2
641 49 Katrineholm
Tel: 0150-66 95 50
Mail: katrineholm@mahlqvist.se
Hemsida

Vanliga frågor

Vid larm

Vid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt. Innan ni ringer och gör felanmälan kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Har ni tillfälligt hög vattenförbrukning under en kort tid kan hög vattennivå nås och larm utlöser.

Hur mycket drar pumpstationen

Här kan ni göra er egen uträkning: Driftkostnad för pump

Pumpen drar ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W
Strömförbrukningen är ca 7A. Pumpen har en effektförbrukning på ca 1kW.
P(Effekt)=U(Spänning)xI(Ström)=230×7=1610W=1,6kW

Hur hänger det ihop?
Förenklat så säger man att elmotorer har en så kallad Effektfaktor(på engelska Power factor). Effektfaktorn benämns även cos fi eller cos φ.
Om man bara har ett motstånd i den elektriska kretsen(tänk el-element) så blir Effektfaktorn=1. Man har ingen fas-skillnad mellan spänning och ström.
Men så fort man har en lindad spole som skall generera ett magnetfält(tänk elmotor) så får man en induktiv effekt i systemet när motorn belastas och därmed en fas-förskjutning mellan spänning och ström(tänk tröghet i strömförbrukningen). Se bilden nedan.

Hur mycket ström drar pumpen?

Man kan se det som att en del av effekten ”ges tillbaka” till elnätet under en del av växelströmscykeln.
Säkringen i el-centralen ser 7A strömma igenom sig, men på elräkningen betalar man bara för den verkliga effektförbrukningen som i vårt fall motsvarar en medeleffekt på 1kW.
Vi har alltså en Effektfaktor på vår pump på 1/1.6=0,625

LPS2000EIV2 är tanken endast 1,5m hög. Eftersom tanken inte kommer ner på frostfritt djup är tanken isolerad och har en tillsatt värmematte vilket innebär att tanken måste alltid vara spänningssatt oavsett om fastighetsägaren är bortrest eller hemma.
För att beräkna den årliga driftskostnaden för värmemattan så gäller.

När det är riktigt kallt(-25°C med tanken ovan mark) så är värmemattan på 50% av tiden. En normal vinterdag med en nedgrävd tank så uppskattar jag att den är på 25% av tiden. Det här gäller 6månader om året.
Total tid (h) som värmaren(150W) är aktiverad under 24h: 24×0,25=6 timmar
Energiförbrukning: 6×0,15=0,9 kWh
6månader 365/2 = 182,5dagar
Total energiförbrukning: 0,9*182,5=164,25kwh
Elkostnad 2SEK/kwh

Årskostnad för värmemattan på LPS2000EIV2 blir med denna uträkning: 328,5 SEK/år

 

Hur mycket avlopp rymmer stationerna

Cisternen eller tanken på en pumpstation har olika sump-volym beroende på modell(och behov).
Den användbara volymen på tanken är från botten upp till inkommande avloppsrör.
Vår villapumpstation LPS2000E2 är dimensionerat för enfamiljshushåll. En LPS2000E2 har en användbar sumpvolym på 170liter. Den totala volymen på tanken(upp till locket) är 590liter.

LPS2000EIV2 är vår lågbyggda pumpstation som rymmer något mindre och har inte den extra ”reservvolymen” som är ovanför pumpen. Den användbara sumpvolymen är 200liter.

Inbyggd motorskydd i pumpen

Beskrivning av tre nivåer av skydd för pumpen LPS2000Extrem som sitter i er pumpstation

1. Termiskt skydd
När pumpens motorlindningar blir för varma, så löser termiska säkringen ut. När termiska givaren svalnat så återställs säkringen och därmed återställs pumpens funktion.

2. MCB-Motor Controller Board
Pumpen har en inbyggd diagnostik som kontinuerligt övervakar strömförbrukning och matningsspänning.
Om strömförbrukningen blir för hög (stopp i ledningen) eller inspänningen för låg (kontaktorn cyklar av&på okontrollerat) så stänger logiken i MCBn ned pumpfunktionen.
Efter 5 minuter provar MCB-logiken att återställa pumpfunktionen. Finns störningen kvar så stängs pumpfunktionen av igen för att 5 minuter senare återställa pumpfunktionen

3. Apparatlåda RevG
Apparatlådan är ett dynamiskt skydd för pumpen som ger information om hur väl pumpstationen fungerar.

-Drifttidsmätare
Ger information om hur mycket pumpen har pumpat. Den här siffran skall jämföras med vattenförbrukningen under samma period.
Det här ger information om pumpen behöver service eller om det är inläckage av dagvatten till pumpstationen.

-Starträknare
Varje pumpstart ger en inkrementell uppräkning på en display som visar det aktuella antalet.
Den här informationen tillsammans med driftstiden gör att man kan räkna ut ett medelvärde för varje pumpcykel.
En ökning av pumpcykeltiden kan indikera en utsliten stator, frysskadad back- och antivacuumventil, etc.

-Motorskydd (endast RevG)
En mikroprocessor på kretskortet övervakar ström och spänning kontinuerligt.
Den här informationen processas och genererar larm för högspänning, lågspänning, högström, lång körtid, etc.
Vid dessa händelser så frånkopplas pumpen elektriskt.
Notera att pumpens MCB hanterar en del av dessa händelser, men pumpen genererar inga larm, det gör apparatlåda RevG.

-Tvångsskörning vid högnivålarm
Möjlighet att ställa in att pumpen aktiveras när det blir högnivå.
Drivkraften att aktivera den här funktionen är om pressostaten för pumpstart/avstängning fallerar och behöver bytas ut.
I väntan på service kan man aktivera den här funktionen och därmed har man pumpens funktion återställd.

Installation på din fastighet

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt