Kundcase

Referenser
i Öst

Att alltid ha friskt vatten i kranen och kunna gå på toaletten utan att påverka närmijön negativt ger en härlig känsla av frihet!

Fredriksvik, Nacka

Fredriksvik hittar man i Nyckelvikens naturreservat i Nacka kommun. Det är en mycket fin liten oas belägen likt en dröm precis vid strandens kant. Nere i viken känns det helt avskilt från storstans muller trots att det bara ligger ett stenkast därifrån.

Utanför verksamhetsområde

För att ta sig ner dit är det en enkel grusad gångstig som gäller. Här finner man två stycken fastigheter vilka ligger utanför kommunens verksamhetsområde, därför har de fram till nu haft en egen mer eller mindre besvärlig och kostsam vatten och avloppslösning med avsaltningsanläggning och reningsverk. Med tanke på miljö, hälsa samt av långsiktigt praktiska och ekonomiska
skäl önskade fastighetsägarna ansluta sig till det kommunala vatten och avloppsnätet. Den blivande samfälligheten tog kontakt med Skandinavisk Kommunalteknik som gjorde en utredning och presenterade en hållbar och långsiktig lösning.

Totalentreprenad

Valet föll på en totalentreprenad för att bygga ett vatten och tryckavloppsnät från fastigheterna upp till kommunens anslutningspunkt.
Erforderliga ansökningar om lov och dispenser med tanke på naturreservatet ordnades.
Under projekteringen har även energibolag och fiberleverantör kontaktats och de ville också vara med i projektet och samförlägga sina ledningar, för att få bort luftledningar och förse fastigheterna med fibernät.

Naturens utmaningar

Utförandemässigt var det många frågetecken, med 400 meter genom skogens skyddade fauna, samt en ravin med bergen stupande 40 meter på båda sidor och en trång passage mellan nedfallna block med cirka 1,5 meter bredd. Här har det ställts extra ordinära krav på både projektering och genomförande.

Minimera miljöpåverkan

Hela dragningen har varit en utmaning för både projektör och entreprenör, träd skulle skyddas, grusstigen måste hållas användbar. Dränering måste följa naturreservatets regelverk.
Etc etc. För att lösa detta rent praktiskt, men också hållbart för miljön föll valet på grund schakt med isolerlåda. Den nya kraftkabeln förlades i skyddsrör och fiberslangen lades jämte den för att även den schakten skulle hållas minimal.
Rent hydrauliskt är det cirka 40 meter statisk lyfthöjd plus 400 meter ledningslängd upp till anslutningspunkten, detta krav gjorde LPS-pumpen till det självklara pumpvalet.

Tacksamt för både kund och miljön! Nu är det färdigbyggt och fastighetsägarna är mycket nöjda med sin nya klimatsmarta och kostnadseffektiva lösning. Att alltid ha friskt vatten i kranen och kunna gå på toaletten utan att påverka närmijön negativt ger en härlig känsla av frihet i samklang med naturen.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt