Flatön

Flatön är en ö som tillhör Morlanda socken och Orusts kommun. Antalet anslutna fastigheter överstiger >300. Då fastboenden på ön är betydligt mindre under vinterhalvåret har dimensioneringen för både vatten och avlopp varit en viktig del i framtagandet av bygghandlingar. Från sista fastighet till kommunal anslutningspunkt är det cirka 6km lång ledning där cirka 2km är sjöledning. I större VA-projekt är det väldigt vanligt att SKT agerar spindeln i nätet då många är involverade och samordningen är viktig.

Teknisk information

Projekt: Flatön
Kund: Flatön VA-förening
Byggtid: 2020- pågående, klart december 2023. Nätet i etapp1 driftsatt 200 anslutningar, etapp2 100 anslutningar pågående 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ingående tjänster: Framtagande av bygghandlingar och projektledning
Frostskyddsanläggning: Delvis isoterm
Antal kilometer ledning: 6km stamledning (2km sjöledning)
Levererade produkter: LPS2000E2, EIV2, EX, LPS2000Q
Antal pumpar: 300 st

Flatön bild 2

Referens

Kundreferens: Sven Jansson

Telefonnummer: 0703160096

Email: sven.jansson@flaton.se

Kundens hemsida: www.flaton.se

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt